Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Po dlhom naplánovaní sa dňa 23.9.2019 uskutočnil výlet do Zoologickej záhrady v Košiciach, časť Kavečany.

 

Odchod z Petroviec bol v ranných hodinách a výletu sa zúčastnili všetci prijímatelia sociálnych služieb Zariadenia podporovaného bývania pod dozorom zamestnancov ReSocii, n.o. Zúčastnený využili príjemné počasie na prechádzku popri zvieratách a prešli celý okruh ZOO. Najväčší zážitok mali prijímatelia sociálnych služieb z komentovaného kŕmenia tuleňov, kde bola prichystaná show s tuleňmi, kedy tulene ukázali ako sa vedia naučiť triky. Počasie nám prialo a v čase obeda sme si sadli na terasu reštaurácie, kde sme si dali chutný obed a príjemne posedeli, porozprávali sa a načerpali nové sily aby sme prešli späť na začiatok ZOO.  Výhodou výletu bolo pekné jesenné počasie kedy nebolo horúco a tak sme mohli vidieť viacero zvierat v ich výbehoch ako napríklad medvede, ťavy, tučniaky a levy. Zaujímavý zážitok bol aj po prejdení novootvoreného náučného nadzemného chodníka tzv. Lužný les, kde sa nachádzajú nadrozmerné 3D modely plazov.  V závere výletu sme sa zastavili v cukrárni na chutný zákusok. Príchod z výletu bol v poobedných hodinách, kedy prijímatelia sociálnych služieb prišli unavení ale plný nových zážitkov. V závere článku sa chceme poďakovať riaditeľovi ReSocia, n.o. za zrealizovanie výletu.

Ďakujeme