Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ReSocia, n.o. sa dňa 5.3.2020 prvý krát zúčastnila Dobročinných trhov vo vestibule BCT2 v Košiciach so začiatkom o 8:30 hod.

Naša organizácia sa prezentovala rôznymi výrobkami, ktoré vyrobili klienti na aktivitách v rámci zariadení, ktoré spadajú pod organizáciu Resocia, n.o.  Naše zariadenia sa prezentovali rôznymi výrobkami ako napríklad obrazy, kvetinové ikebany alebo rôzne výrobky s veľkonočnou tématikou.  Na trhoch sa zúčastnilo 10 zariadení sociálnych služieb Košického a Prešovského samosprávneho kraja.  Touto akciou sa podporila tvorba klientov, ktorou si skracujú chvíle v zariadeniach a rozvíjajú svoje schopnosti. Tieto činnosti boli zamerané na nácvik jemnej motoriky klientov a prijímateľov sociálnych služieb.