Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky resocializačného zariadenia Petrovce 2 za rok 2016:

 • ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
  • resocializácia - košický samosprávny kraj ( tu )
  • resocializácia - prešovský samosprávny kraj ( tu )
  • zariadenie podporovaného bývania Petrovce ( tu )
  • zariadenie podporovaného bývania Rozhanovce ( tu )

 

 • ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (spolu tu )
  • zariadenie podporovaného bývania Petrovce ( tu )
  • zariadenie podporovaného bývania Rozhanovce ( tu )
  • resocializácia - košický samosprávny kraj ( tu )
  • resocializácia - prešovský samosprávny kraj ( tu )

 

 • ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 (spolu tu )
  • zariadenie podporovaného bývania Petrovce ( tu )
  • zariadenie podporovaného bývania Rozhanovce ( tu )