Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky resocializačného zariadenia Petrovce 2 za rok 2016:

  • EON RSC Petrovce 2 za rok 2017 ( tu )
  • EON RSC Petrovce 2 za rok 2016 ( tu )