Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky resocializačných stredísk:

Košický samosprávny kraj

 • EON RSC KSK za rok 2018 ( tu )
 • EON RSC KSK za rok 2017 ( tu )

Prešovský samosprávny kraj

 • EON RSC PSK za rok 2018 ( tu )
 • EON RSC PSK za rok 2017 ( tu )

Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky zariadení podporovaného bývania:

Košický samosprávny kraj

 • EON ZpB Petrovce za rok 2018 ( tu )
 • EON ZpB Rozhanovce za rok 2018 ( tu )
 • EON ZpB Petrovce za rok 2017 ( tu )
 • EON ZpB Rozhanovce za rok 2017 ( tu )
 • EON ZpB Petrovce za rok 2016 ( tu )
 • EON ZpB Rozhanovce za rok 2016 ( tu )

Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky zariadenia opatrovateľskej služby:

Košický samosprávny kraj

 • EON ZOS Remetské Hámre za rok 2019 ( tu )