Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky resocializačných stredísk:

Košický samosprávny kraj

  • EON RSC KSK za rok 2018 ( tu )
  • EON RSC KSK za rok 2017 ( tu )

Prešovský samosprávny kraj

  • EON RSC PSK za rok 2018 ( tu )
  • EON RSC PSK za rok 2017 ( tu )

Výpočet oprávnených ekonomických nákladov a bežné výdavky zariadení podporovaného bývania:

Košický samosprávny kraj

  • EON ZpB Petrovce za rok 2018 ( tu )
  • EON ZpB Rozhanovce za rok 2018 ( tu )
  • EON ZpB Petrovce za rok 2017 ( tu )
  • EON ZpB Rozhanovce za rok 2017 ( tu )
  • EON ZpB Petrovce za rok 2016 ( tu )
  • EON ZpB Rozhanovce za rok 2016 ( tu )