Dňa 20.8.2014 sa uskutočnila v zariadení ReSocia, n.o. Petrovce liečba výtvarným umením s prvkami arteterapie.

Terapia bola vykonaná v zložení - skupina 6 klientov a poradca, ktorý im pomáhal pri tvorení. Pomocou tejto terapie naši klienti rozvíjali svoje estetické schopnosti, prejavovali svoje city vo výbere farieb a spoločnou prácou posilňovali medziľudské vzťahy.

Umelecké práce zhotovovali technikou maľby na sklo. Klienti pracovali so sklenenými tabuľami a vytrážovými farbami pre maľbu na sklo. Zmienená technika výtvarného umenia, bola pre nich vyjadrením ich súkromných pocitov a všetkým obohatila deň.

Témou sedenia bola príroda, ktorá ich obklopuje a pomáha im na ceste znovanájdenia samého seba. Práce odrážali pocity z prírody, kvetov a pozitívnych farieb, ktoré možno pozorovať v tomto ročnom období

V tvorivej časti tejto terapie boli klienti vedení k vytvoreniu vlastného obrazu, ktorý by ich čo najviac vyjadroval. Zároveň aby do svojho obrazu dali niečo zo svojho vnútra. Klientov zaujala práca natoľko, že sa tešia na ďalšie sedenia podobného typu.

Vyhotovené práce budú skrášľovať interiér zariadenia, v ktorom trávia prevažnú časť dňa a pripomínať im, že nielen autoritami uznaný umelec môže vytvoriť krásu ktorá bude obdivovaná. Tak teda obdivujte aj vy, čo sme vytvorili.