Noc múzeí a galérií je medzinárodné podujatie. Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977.

Pred 11 rokmi za cieľom podporiť význam Medzinárodného dňa múzeí založila francúzska iniciatíva tradíciu Nuit européenne des mesées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy.

Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia,
spolupráce a mieru medzi ľuďmi."  
(zdroj: Etický kódex múzeí ICOM)

V tento deň sú pre návštevníkov múzeí a galérií ponúknuté prehliadky rôznych expozícií a okrem toho je pripravený bohatý sprievodný program. Aktivity sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Čaro tohto podujatia spočíva nielen v klasickej prehliadke, ale v možnosti zažiť atmosféru nočnej prehliadky s pútavým výkladom kurátorov. Cieľom tejto akcie je ukázať verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií, aký význam majú múzeá a galérie a aké sú ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva. 

Tento rok sa Noc múzeí a galérií uskutočnila v sobotu 16. mája. Aj naši klienti resocializačného strediska v Repejove využili túto možnosť a spolu so službukonajúcim p. Mariánom Kaločayom navštívili Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach. Mali možnosť prezrieť si tri stále expozície. K prvej stálej expozícii patria práce Andyho najstaršieho brata Paula Warhola a jeho syna Jamesa. Koncepčne na túto expozíciu nadväzuje expozícia o pôvode Andyho Warhola, ktorej obsahom sú dokumenty, artefakty prevažne zapožičané od jeho rodinných príslušníkov. Súčasťou expozície je napríklad autentická listina, ktorou sa Andy Warhol zriekol dedičných majetkov v rodisku svojich rodičov v Mikovej. Medzi najcennejšie artefakty v tejto expozícií patrí autentická košieľka, v ktorej boli pokrstení synovia Júlie a Andreja Warholovcov - Paul, John a Andy, ale aj Andyho autentický fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare. Hlavná a najobsiahlejšia expozičná časť múzea zahŕňa stálu expozíciu diel Andyho Warhola. Pozostáva z obrazov zapožičaných múzeu Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, súkromných zberateľov, ale aj z diel, ktoré sú majetkom múzea. Prehliadka bola doplnená premietaním dokumentárnych filmov o Andym Warholovi.

Klienti boli s podujatím spokojní, plnohodnotne využili voľný čas a rozšírili svoj obzor o ďalšie poznatky a informácie. Tento deň bol pre nich kultúrnym zážitkom, na ktoré počas obdobia pitia nemali čas, respektíve o to v tom čase nejavili záujem. Opäť sa mohli presvedčiť, že abstinencia prináša množstvo pozitív.