Ergoterapia je liečebná metóda. Názov ergoterapia pochádza z gréckéeo ergon "práca" a therapia "liečenie". Ergoterapia sa skôr nazývala liečba prácou. Vychádza z predpokladu, že človek môže zlepšiť svoje zdravie a kvalitu života tým, že sa aktívne zapája do zamestnaní, ktoré pre neho môžu byť významné a zmysluplné. Aktivitu či zamestnávanie ergoterapia vníma súčasne ako prostriedok i cieľ liečby. Ak táto aktivita podporuje telesné i psychické funkcie, napomáha súčasne návratu funkčných schopností človeka. (zdroj informácie)


Niekoľko ďalších zdrojov informácií o obsahu ergoterapie: