Je tu opäť začiatok jesene, kedy je potrebné zbierať ovocie, zeleninu či iné plodiny, ktoré sme vysadili v jari. A tak ako každý rok, začiatkom septembra aj my zbierame plody nášho úsilia, medzi ktoré patria aj zemiaky.

Tento rok sme ich vysadili viac ako zvyčajne a vyplatilo sa. Počasie nám žičilo a tak sme sa pustili do vyorávania zemiakov. Úrodu sme mali veľmi bohatú a peknú. Bolo radosťou zbierať krásne veľké zemiaky. Naši klienti a poberatelia sociálnych služieb sa rozostavili po radoch a vyčkávali, kedy môžu po vyoraní traktorom úrodu pozberať do debničiek. Je potrebné pochváliť ich, lebo boli veľmi usilovní. Aj napriek horúcemu dňu to vydržali a vyzbierali všetko z poľa. Touto cestou ďakujeme p. Dorožovičovi, že bol ochotný uľahčiť prácu našim klientom a svojím traktorom vyoral naše zemiaky.

V druhý deň nášho úsilia nás čakalo triedenie zemiakov. Veľké uskladniť, malé pre dobytok a poškodené pre rýchle spracovanie. Aj pri takejto práci, dnes považovanej za náročnejšiu, nám bolo veselo. Pospomínali sme si na staré čase, ako jesenné práce robia rodiny klientov doma a taktiež na staré časy - zemiakové brigády. No a teraz, hor sa do varenia jedál zo zemiakov! Našu prácu máme zachytenú aj na fotografiách. Azda bude takáto úroda aj o rok.