×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov ergotp201506 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov ergotp201506 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

Resocializačný program ponúka klientom mnoho príležitostí na sebarealizáciu - v rámci rôznych terapií a voľného času.

Za účelom rozvoja osobnosti klientov je dôležitou súčasťou resocializácie dôraz na individualitu/osobitosť každého klienta. Snažíme sa preto diagnostikovať potenciál klientov v rôznych oblastiach, prípadne ďalej rozvíjať ich možnosti, schopnosti, záujmy atď. V priloženej fotogalérii môžeme vidieť príklady využitia tvorivých schopností a zmysluplného trávenia voľného času. Do všetkého, čo človek robí, dáva kúsok seba ... Fotografie teda zachytávajú aj niečo na prvý pohľad neviditeľné: PRÁCU NA SEBE SAMOM!

{gallery}ergotp201506{/gallery}