Takéto nádherné výrobky a vianočné či veľkonočné dekorácie dokážu vyrobiť prijímatelia sociálnych služieb

za pomoci vedúcej opatrovateľky p. Dorožovičovej. Vďaka takýmto jednoduchým prácam si precvičia svoje myslenie a získajú zručnosti. Ak je človek chorý neznamená to, že je aj neschopný.