Dňa 16. 07. 2014 sa konal 2. ročník športového dňa ReSocie, n.o. Ako minulý rok, aj v tomto roku sa ho zúčastnili naši klienti z pobočiek Repejov a Petrovce.

Klientov z Repejova doviezli zamestnanci na 3 autách. Športový deň odštartoval riaditeľ Resocie, n.o., Ing. Viiliam Čičvák, ktorý zaželal súťažiacim veľa úspechov.

Podujatie zorganizovala pedagogička ReSocie Mgr. Hrušková, ktorá navrhla súťažné aktivity a sprevádzala nás celým dňom. Aby toho nebolo na ňu veľa, naši poberatelia sociálnych služieb a klienti jej pomohli. Boli určení ľudia, ktorí varili guľáš, iní piekli klobásy, a tí, ktorí mali pomôcť s prípravou dňa a následným upratovaním. Súťažilo sa v rôznych aktivitách - volejbal, skákanie vo vreci, hod granátom, lov vajíčka vo vode, atď. Súťaž družstiev vyhrali poberatelia sociálnych služieb z pobočky v Petrovciach, na druhom mieste skončil Repejov. Vedenie Resocie, n. o. odovzdalo poháre za patričné miesta a sladké odmeny všetkým súťažiacim.

Atmosféra počas celého dňa bola výborná, vyšiel nám krásny slnečný deň. Na obed sme si dali guľáš. Po obede sme sa porozprávali s klientmi a poberateľmi sociálnych služieb z Repejova a vymenili sme si skúsenosti so zamestnancami. Neskôr si obe družstvá zahrali volejbal, ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci. Keďže sa nám už dopekali klobásky a špekáčiky, neodolali sme vôni a posilnili sme sa, aby sme doplnili energiu vydanú pri športovaní.

Na konci pekného dňa nám bolo smutno, že naši kolegovia z Repejova už musia odísť. Keďže mali pred sebou ďalekú cestu, tak sme sa rozlúčili a povedali sme si, že o rok sa zídeme zas, ale tentokrát v Repejove.