Vzhľadom na predošlé skúsenosti a výbornú spoluprácu so Základnou školou v Havaji sme sa rozhodli opäť stráviť spoločný deň so žiakmi 8. ročníka.

Tentokrát sme chceli ukázať žiakom, ako žijú naši klienti, preto sa toto stretnutie organizovalo u nás v Repejove. Hneď ráno žiaci navštívili naše zariadenie, mali možnosť pozrieť sa, ako klienti bývajú a prešli sa aj v okolí zariadenia. Keďže počasie nám prialo, celý ďalší program sme realizovali pri poľovníckej chate pri neďalekom lese v Repejove. Už deň predtým klienti starostlivo všetko pripravili - vykosili a vyčistili okolie chaty a nachystali veci potrebné na športový program.

Na začiatku sme spravili aktivitu na spoznávanie, kde sme si mohli všetci vyskúšať svoju kreativitu a s úsmevom sme pokračovali ďalej. Všetci, teda žiaci, klienti, ale aj učiteľky (Mgr. Vlasta Michrinová a PaedDr. Anna Komišáková) a pracovníci zariadenia (Ing. Slavomír Gál, Mgr. Jana Fečkaninová, Mgr. Veronika Cipková, Mgr. Veronika Kuzmová) sme sa rozdelili do dvoch skupín, ktoré medzi sebou súťažili. Pripravili sme viacero súťažných disciplín tak, aby sa mohol zapojiť každý s ohľadom na svoje schopnosti.

Po fyzickej aktivite sme sa posilnili pri opekačke a výbornom guľáši od nášho klienta - kuchára. Neskôr sme vyskúšali znalosti žiakov z biológie. V udržaní dobrej nalády pokračovala naša špeciálna pedagogička Mgr. Veronika Kuzmová, ktorá si pripravila rôzne slovné hry. Tu sme si precvičili svoju slovnú zásobu, pamäť a postreh. Stretnutie sme ukončili aktivitami zameranými na tímovú spoluprácu, kde sme sa opäť všetci zabavili.

Tak ako zatiaľ po každej spoločnej akcii so Základnou školou s materskou školou v Havaji, aj teraz môžeme skonštatovať, že tento deň stal za to a odnášame si kopec zážitkov. Veríme, že naša spolupráca bude pretrvávať aj naďalej a čoskoro sa uvidíme pri podobnej akcii.