V sobotu 10. augusta 2013 sme zorganizovali pre klientov nášho zariadenia poznávací výlet. Navštívili sme Duklu – pamätník Česko-Slovenského armádneho zboru, ktorý sa nachádza v katastri obce Vyšný Komárnik. Pri pamätníku leží vojenské pohrebisko – cintorín, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov zboru. Neďaleko, pri štátnej ceste, asi 200 m od štátnej hranice sme si pozreli žulový pamätník Rozpuknuté srdce. Postavený je na mieste tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala-Sázavského, veliteľa 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR. Ďalšou zastávkou bola vyhliadková veža postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu. Je postavená v nadmorskej výške 550 m a je vysoká 52 m. Poskytuje výhľad na duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane. Areál duklianskeho bojiska sa rozprestiera od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla. Jeho súčasťou je vojenské prírodné múzeum. Nachádza sa tu expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou. Sprístupnené sú aj zrekonštruované delostrelecké palebné postavenia a bunkre jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Druhým cieľom našej cesty bolo Vojenské historické múzeum v meste Svidník. V areáli múzea sme mali možnosť vidieť vojenskú techniku. Pozreli sme si aj monumentálny mramorový pamätník Červenej armáde, národná kultúrna pamiatka.