Po dobrom ohlase od bývalých klientov sme vo štvrtok 22.09.2016 v rámci terénnej terapie zopakovali pre klientov nášho resocializačného strediska v Repejove, poznávací výlet nášho okolia Dukla – Svidník.

V priestoroch Duklianskeho priesmyku na Slovensko – Poľských hraniciach, sme navštívili  zrekonštruovanú vyhliadkovú vežu, ktorá je verejnosti sprístupnená od roku 1974 a je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu. Je v nadmorskej výške 550 m a je vysoká 52 m. Dobré počasie nám umožnilo pekný výhľad na duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane. Počas našej prehliadky sme mali možnosť stretnúť vojakov ozbrojených síl Českej republiky, ktorý tam boli pri príležitosti blížiaceho sa výročia bojov Karpatsko–duklianskej operácie a vypočuť výklad riaditeľa Vojenského historického múzea vo Svidníku o krutých bojoch 2.svetovej vojny. Ďalšou zastávkou bol pamätník Česko-Slovenského armádneho zboru, ktorý sa nachádza v katastri obce Vyšný Komárnik. Pri pamätníku leží vojenské pohrebisko – cintorín, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov zboru. Taktiež sme neobišli ani bunkre v lese pri Vyšnom Komárniku. Ide o celkovo 24 zrekonštruovaných vojnových bunkrov z druhej svetovej vojny v ktorých sa nachádzal štáb veliteľa 3. Československej brigády. Klienti mali možnosť vyskúšať si stiesnené podzemné úkryty s úzkymi vchodmi, kde Československí vojaci trávili všetok svoj čas pred útokom.  Počas bojov, ktoré tu prebiehali v roku 1944 tu týždeň sídlil veliteľ štábu plk. Klapálek. Bunkre 1. Československého armádneho zboru a štábu 3. Československej brigády sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dukelskeho bojiska.

Ďalšie naše kroky viedli  do národopisnej expozície v prírode (Skanzen), ktorý sa rozprestiera na desaťhektárovej ploche v blízkosti amfiteátra v meste  Svidník. V skanzene sa sústreďujú najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v tejto časti východného Slovenska. V prenesených a zrekonštruovaných objektoch mohli  klienti vidieť  inštalovaný typický ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. V expozícii sú zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Technické a hospodárske budovy reprezentuje vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla a iné menšie objekty.  Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (r. 1766) z Novej Polianky (Mergeška)

Cestou do zariadenia sme  sa ešte zastavili v údolí smrti, ktoré je súčasťou komplexu prírodného duklianskeho bojiska medzi obcami Kapišová a Kružlova. Vstup do údolia označuje známy pamätník tankovej bitky, ktorá sa odohrala v dňoch 25. až 27. októbra 1944. Pamätník tvoria 2 zakliesnené tanky, sovietsky T-34/85 je symbolicky na vyššom podstavci s hlavňou namierenou na nepriateľský nemecký Panzer IV. V teréne údolia smrti je umiestnená tanková rota v útoku, ktorú tvorí osem tankov, delá a ďalšie ľahšie zbrane z obdobia 2. Svetovej vojny. 

Klienti si výlet pochvaľovali, keďže väčšina z nich doteraz nemali možnosť navštíviť tieto miesta a priblížiť si realitu a následky ťažkých bojov.