Po dlhom plánovaní a žiadosti prijímateľov sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania sme v dňoch 10. 08. 2019 a dňa 31.08.2019 realizovali výlety na kúpalisko do Maďarského mesta Kysvarda.

Počasie nám pri oboch výletoch krásne prialo. Nakoľko bola sobota mimo pracovného týždňa sa výletu zúčastnili aj zamestnanci. Z obce sme vyrazili skoro ráno 6:30. Cesta bola dlhá no plná pozitívnej energie a radosti z toho, že si horúci deň budeme môcť užiť na peknom kúpalisku a v dobrom kolektíve. Obe dni prebiehali skoro rovnako. Na kúpalisko sme dorazili niečo po pol 10. Občania obce a prijímatelia sociálnej služby si hneď našli svoje miestečká, na ktorých sa zložili a pripravili na kúpanie. Ako pri predchádzajúcom výlete každý si našiel svoje. Kúpalisko ponúkalo rôzne variácie bazénov, či už pre starších ľudí s teplou vodou (čo využili najmä prijímatelia sociálnej služby vyššieho veku), alebo relaxačné kúpanie v bublinkovom kúpalisku. Priaznivci plávania trávili zas čas v plaveckom bazéne, ktorý mal síce chladnejšiu vodu, no človek sa musel zapotiť aby ho preplával J. Adrenalínoví „kúpači“ využili aj mnohé tobogány, z ktorých často išiel strach. Čas išiel až nepriaznivo rýchlo. Ako je samozrejmé pri nadmernej námahe a ostrom slnku každý vyhladol. Výhodou bolo, že pri vchode do areálu boli rôzne bufety, ktoré ponúkali rôzne jedlá, či už známe fastfoody alebo dokonca maďarské špeciality. Obedy prebiehali v pozitívnej atmosfére. Zamestnanci aj prijímatelia sedeli spolu pri svojich pokrmoch a rozprávali sa o svojich zážitkoch, problémoch alebo očakávaniach, aké majú v svojich životoch. To, čo sa predpokladalo sa aj splnilo a aj introvertný prijímatelia sociálnych služieb sa zamestnancom otvorili a zverili sa so svojimi problémami.  Po obede bol zaslúžený oddych podľa uváženia, či už pri káve alebo relaxácii na lehátkach. Po obedný čas ako ten predošlý prešiel znova ako voda a blížil sa čas odchodu. Odchod bol dohodnutý o 18:30 spoločným stretnutím na neďalekom parkovisku, kde nás čakal už príjemne klímou vychladený autobus. Po príchode sme sa zhodli, že takéto výlety musíme realizovať aj častejšie. Samozrejme sa musíme poďakovať starostovi obce Petrovce za umožnenie participovať sa na obecnom zájazde a riaditeľovi neziskovej organizácie ReSocia, za financovanie výletu a skvelého obedu. Ďakujeme