Zariadenie podporovaného bývania ReSocie, n.o. dňa 21. mája 2014 organizovalo výlet k Morskému oku.

Účastníci výletu boli: sociálna pracovníčka Mgr. Vaľková, vedúca opatrovateľka p. Dorožovičová a prijímatelia sociálnych služieb – pp. Pozman, Harcsa a Danko.

Počasie nám žičilo, bol nádherný slnečný deň. Prijímatelia sociálnych služieb obdivovali krásy Morského oka – nádrž plná malých i veľkých rýb, priezračná voda, nádherné vysoké stromy, kaštielik... a videli sme aj vzácnu salamandru škvrnitú.

Veľmi sa nám tam páčilo, keby sme mali väčšie auto, mohli ísť aj viacerí z nášho zariadenia podporovaného bývania. Čistý vzduch a štebot  rôznych vtákov dával výletu nádhernú atmosféru. Nálada bola super. Musíme vyzdvihnúť odhodlanie p. Pozmána, že aj napriek svojmu fyzickému znevýhodneniu zvládol náročný turistický výstup a mal veľmi dobrú náladu, ktorú rozdával navôkol.

Na občerstvenie sme sa zastavili v neďalekej reštaurácii Rybnička, na obed sme si zašli do pizzérie. Sociálna pracovníčka nás všetkých pozvala do cukrárne na zmrzlinový pohár a kávu.

Pre klientov sú fyzické aktivity, obzvlášť v krásnej prírode, na psychiku veľmi prospešné. Odvedú pozornosť a myslenie od každodenných starostí a problémov. Aspoň na chvíľu nasmerujú svoju myseľ k pozitívnemu a načerpajú energiu do nasledujúcich dní. A všetci zisťujeme, koľko fyzickej námahy zvládajú naše telesné schránky :-) Už teraz sa tešíme na ďalšie výlety.