Dňa 10. apríla 2014 sa uskutočnil výlet do Zemplínskeho múzea v meste Michalovce. Účastníci výletu boli:

Štefan Ircha, Milan Dudáš, Adolf Kokavec a Martina Dvorská za sprievodu sociálnej pracovníčky Mgr. Jany Vaľkovej. V múzeu sme videli 5 expozícií, a to: archeologickú, etnografická a historickú, ktoré sa nachádzajú v budove kaštieľa, prírodovedeckú v koniarni a umelecko-historickú v starom kaštieli.

Múzeum sa nachádza v blízkosti autobusovej stanice a v jeho blízkosti je i grécko-katolícky chrám. Prístup je veľmi dobrý aj pre nemobilných ľudí. Naši poberatelia sociálnych služieb boli veľmi radi, že navštívili múzeum. Dozvedeli sa ako a kedy múzeum vzniklo, kto bol pánom kaštieľa a videli aké nádoby alebo nástroje sa používali v tej ktorej dobe. Taktiež aj ako si ľudia pripravovali stravu – na čom mleli obilie, ako spali, či lovili a s akými nástrojmi. Doba bola ťažká, ale vynašli sa. Spoznávanie histórie je dobré pre odreagovanie mysle. Zmena prostredia všetkým prospela a dozvedeli sa niečo z histórie východu Slovenska.