Závislosť je súbor fyziologických, kognitívnych a behaviorálnych fenoménov, v ktorých užívanie látky alebo nejakej triedy látok, má u jedinca oveľa výraznejšiu prednosť, ako iné jednanie, ktoré si predtým cenil viac.

Čítať ďalej: O závislostiach

Naša nezisková organizácia sa od 1. októbra 2010 stala miestom pre získanie odbornej praxe pre študentov v oblasti sociálnej práce. Zmluvu s našou neziskovou organizáciou ReSocia podpísala vedúca detašovaného pracoviska ...

Čítať ďalej: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

V roku 2011 bola dohodnutá a podpísaná zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov Univerzity Konštantína Filozofa – Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre.

Čítať ďalej: Univerzita KF v Nitre