Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Dokument Projekt ReSocia je pomerne rozsiahly, preto ho sprístupňujeme ako PDF dokument. Vidieť ho môžete kliknutím na tento odkaz: projekt.