Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

V tejto sekcii sú sprístupnené informácie o resocializačných zariadeniach ReSocia, n.o. v Košickom samosprávnom kraji.