Záujemcovia o prijatie do resocializačného strediska si tu môžu stiahnuť tlačivo: STIAHNUŤ TLAČIVO