Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Resocializačné stredisko Repejov

RS Repejov má sídlo v budove bývalej málo triednej základnej školy, ktorá je v prenájme od neziskovej organizácie na dobu neurčitú. Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou, keď bola vykonaná úprava vnútorných priestorov a výmena dverí. Zariadenie je finančne podporované Prešovským samosprávnym krajom, preto sú tu prednostne zaraďovaní žiadatelia z Prešovského kraja. Vybavenie tvoria 2 – 3ojposteľové izby, veľká kuchyňa, jedáleň, spoločenská a terapeutické miestnosti, hygienické zariadenia. V súčasnej dobe sa tu realizujú všetky štari fázy opatrení resocializačného programu. Kapacita je 16 miest pre mužov a ženy vo veku 20 – 62 rokov. K zariadeniu patrí pozemok, na ktorom sa pestujú bio plodiny, ktorými si spestrujú jedálny lístok. Klienti získavajú pracovné návyky pri činnostiach smerujúcich k skvalitňovaniu svojho okolia. Dôraz sa kladie na rozvoj manuálnych zručností a psychických vlastností smerujúcich k osobnostnému rastu. Činnosť a život klientov v zariadení dokladuje fotogaléria.