Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ReSocia, n.o. vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku 32 ton "kŕmnej pšenice / kŕrmneho jačmeňa".

Konanie trvá od 08.07.2019 do 17.07.2019. Uzávierka prijímania cenových ponúk je určená na 17.07.2019, 12:00 hod.

Špecifikácia tovaru:

  • kŕmna pšenica / kŕmny jačmeň
  • dovoz krmiva

Kritérium pre výber dodávateľa:

  • cena za 1 kg / 1 tonu (1.000 kg) kŕmnej pšenice,
  • cena za 1 kg / 1 tonu (1.000 kg) kŕmneho jačmeňa,

Záujemcovia o dodávku špecifikovného tovaru - svoje ponuky posielajte elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 12:00 hod 17.07.2019.

Výberové konanie bude ukončené 17.07.2019 12:00 hod., následne bude súťaž vyhodnotená a vyhlásenie výsledkov bude zverejnené 17.07.2019 po 14:30 hod. na tomto mieste.

Do uzávierky prijímania cenových ponúk nám boli doručené tieto ponuky na dodávku špecifikovaného tovaru:

1./ Michal GAVULA, 072 62 Petrovce č. 31: kŕmna pšenica v cene 0,11 € za 1 kg, kŕmny jačmeň v cene 0,11 € za 1 kg.

2./ Václav TOKÁR, 072 55 Ostrov č. 20: kŕmna pšenica v cene 0,12 € za 1 kg.

3./ Michal VENDEL, 072 55 Ostrov č. 75: kŕmna pšenica v cene 0,125 € za 1 kg.

Dodávatelia s najnižšou cenou obstarávaného tovaru neboli schopní dodať tovar v žiadanom množstve. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté celkové potrebné množstvo tovaru zakúpiť postupne od viacerých dodávateľov počnúc dodávateľom s najnižšou cenou, ďalší nákup bude pokračovať dodávateľom s ďalšou najnižšou cenou v poradí až do zakúpenia žiadaného množstva.

Konanie na obstaranie kŕmnej pšenice / kŕmneho jačmeňa bolo ukončené. Účastníkom verejného obstarávania ďakujeme.