Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Zariadenie podporovaného bývania ReSocia, n.o. prijímateľom sociálnych služieb nechce poskytovať len chvíľkové útočisko ale snaží sa im vytvoriť domov. Podľa toho prispôsobujeme prostredie, podmienky a vybavenie, ktoré spĺňa potreby našich prijímateľov sociálnych služieb. Nevyhnutnou súčasťou vytvorenia domova pre prijímateľov sociálnych služieb je vytvorenie priestoru na rozvoj sociálnych zručností, sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo a tiež priestor na relaxáciu a odpočinok.