Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

  Počas leta 2020 sme uskutočnili dva výlety s prijímateľmi sociálnych služieb Zariadenia podporovaného bývania Petrovce na otvorené kúpaliska v penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave.

Oba výlety prebiehali skoro rovnako. K dispozícii sme mali dve služobné autá tak sme mohli výlet realizovať so všetkými PSS. Po príchode sme zistili, že kúpalisko bolo skoro prázdne, tak sme mali možnosť sa realizovať v rôznych bazénoch podľa uváženia. Výber starších PSS bol skôr zameraný na nie hlboké bazény, kde bola teplejšia voda a v určitých intervaloch boli tryskami realizované masážne vlny. Mladší PSS, ktorí boli zdatnejší v plávaní uprednostňovali skôr hlboký bazén určený na plávanie, kde sa do sýtosti vyšťavili a tak boli pripravený na chutný obed, ktorý nás čakal v miestnej reštaurácii.               Zvyčajne, ako už v predchádzajúcom roku aj vstup aj obed bol uhradený z finančných zdrojov zariadenia. V prípade ak mali PSS ešte na niečo chuť (výber bol pestrý), mali možnosť zakúpiť občerstvenie počas celého dňa.               Poobedie zbehlo rovnako rýchlo ako čas do obedu. Hoci sa už ťažšie plávalo po takom skvelom obede PSS neváhali a po káve sa hneď presunuli do bazénov, kde trávili čas až do odchodu, ktorý bol pred večerom.               Ako už je zvyčajné aj pri týchto výletoch sa nám zamestnancom PSS oveľa viac otvorili a mohli sme monitorovať ich problémy. Myslíme si, že práve tieto výlety nám budujú oveľa lepší vzťah s PSS ako štandardný deň v zariadení, za čo sme veľmi vďačný.