14.03.2017 bola v Tatranskej Kotline podpísaná Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. OK-VYTA14032017

Čítať ďalej: Odborná prax pre účastníkov kurzu

V mesiacoch november – december, sme mali možnosť absolvovať povinnú odbornú prax, týkajúcu sa resocializácie, bezdomovectva, závislostí 

Čítať ďalej: Odborná prax a poďakovanie

Dňa 26. mája 2015 sme sa so skupinkou spolužiačok vybrali na prax do resocializačného centra v Petrovciach. Sprevádzal nás zástupca riaditeľa a zároveň spolužiak a vynikajúci človek s veľkým srdcom, Marcel Krištof.

Čítať ďalej: Študenti VŠ Z a Soc. práce sv Alžbety Bratislava, detašované pracovisko - bl. ZG. Mallu, a ich...

Dňom 16. marec 2016 bola uzatvorená Zmluva o spolupráci medzi ReSociaou, n.o. a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o spolupráci.

Čítať ďalej: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V našom zariadení dňa 18.03.2015 od 08:30 hod do 14:00 hod. vykonali žiaci Vysokej školy sv. Alžbety exkurziu so zameraním na špecifiká práce s osobami so závislosťami, požiadavky na odborné schopnosti sociálneho pracovníka, význam sociálnych a terapeutických plánov a zásady terapeutickej komunity.

Čítať ďalej: Žiaci VŠ sv. Alžbety v ReSocii