2% dane na rok 2024

 ReSocia, n.o. získala Osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2023.

Nezisková organizácia ReSocia je evidovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 15. 11. 2023 pod spisovou značkou NCRls 39760/2023 (pozrieť dokument).

Notárska zápisnica bola napísaná dňa  15. novembra 2023 v notárskej kancelárii JUDr. Silvie PRŠEBICE, ul. Murgašova č. 3, Košice.

V prípade záujmu podporiť našu neziskovú organizáciu 2% z Vašej dane, tu si môžete stiahnuť tlačivá:

potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

 


2% dane na rok 2023

ReSocia, n.o. získala Osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2022.

Nezisková organizácia ReSocia je evidovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 09. 11. 2022 pod spisovou značkou NCRls 38024/2022 (pozrieť dokument).

Notárska zápisnica bola napísaná dňa  09. novembra 2022 v notárskej kancelárii JUDr. Silvie PRŠEBICE, ul. Murgašova č. 3, Košice.

V prípade záujmu podporiť našu neziskovú organizáciu 2% z Vašej dane, tu si môžete stiahnuť tlačivá:

potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby