„Dovoľujeme si oznámiť, že na základe žiadosti ReSocia, n.o. o výmaz sociálnej služby Domov na polceste, ktorá bola prevádzkovaná v Sobranciach, podanej na Ú KSK, došlo dňa 21. 01. 2022 k zrušeniu tejto sociálnej služby“.

 

Krízový plán ReSocia, n. o., 072 62 Petrovce 2, Zariadenie opatrovateľskej služby, 072 41 Remetské Hámre 27

Cieľom dokumentu je súbor pracovných postupov, opatrení a zásad pre zamestnancov ReSocia, n. o., 072 62 Petrovce 2, Zariadenie opatrovateľskej služby 072 41 Remetské Hámre 27 (ďalej len „ZOS“) pri podozrení alebo po potvrdení prvého prípadu infekčného ochorenia COVID-19 až do odvolania.

Čítať ďalej: Informácie o krízových opatreniach ReSocia, n.o. proti epidémii COVID19

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Čítať ďalej: COVID-19 - nové informácie

V rámci uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 sme prijali opatrenia, ktoré súvisia s umožnením návštev prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení opatrovateľskej služby. (zrušenie zákazu návštev)

Čítať ďalej: ZOS Remetské Hámre - Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19

Krízový plán ReSocia, n. o., 072 62 Petrovce 2, Zariadenie opatrovateľskej služby, 072 41 Remetské Hámre 27

Cieľom dokumentu je súbor pracovných postupov, opatrení a zásad pre zamestnancov ReSocia, n. o., 072 62 Petrovce 2, Zariadenie opatrovateľskej služby 072 41 Remetské Hámre 27 (ďalej len „ZOS“) pri podozrení alebo po potvrdení prvého prípadu infekčného ochorenia COVID-19 až do odvolania.

Čítať ďalej: Krízový plán počas pandémie COVID-19

Podkategórie