Naša organizácia získala Regionálny príspevok od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

vo výške 80.000,00 € na realizáciu projektu č. 6 zmien schválených ročných priorít okresu Sobrance na rok 2019.

Za poskytnutý príspevok ďakujeme.

Predkladáme verejnosti dokumentáciu:

  • Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 613/2019 z 13.08.2019 (dokument).