Naša organizácia v roku 2015 získala dotáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 8.000 Eur na obnovu vnútorného vybavenia, zariadenia a nábytku.

Zmluvu o poskytnutí dotácie prikladáme v plnom znení tu - Zmluva.