Fakty z histórie ReSocia, n.o.

Nezisková organizácia ReSocia, n.o. bola založená dňa 15. september 2005 (zakladacia listina).

 

Zloženie prvej Správnej rady bolo:

  • predseda - MUDr. Emilián KOZMA,
  • členovia - JUDr. Július KUBAŠKO a Mgr. Ing. Juraj JAKABČÍN.

Revízorom n.o. ReSocia bol PaedDr. Jozef ANDREJČÁK.

ReSocia, n.o. po svojom založení vznikla dňom registrácie v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedenom na Okresnom úrade Košice, odbore všeobecnej vnútornej správy. Dňom vzniku ReSocia, n.o. je 13. október 2005 (výpis z registra neziskových organizácií).

Nezisková organizácia ReSocia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • služba na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania.

logo ReSocie