Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

* * *

Štatút neziskovej organizácie ReSocia si môžete pozrieť ( tu ).

* * *

Výročné správy o činnosti n.o. ReSocia:

 • výročná správa za rok 2022 ( tu ),+ správa audítora ( tu ),
 • výročná správa za rok 2021 ( tu ),+ správa audítora ( tu ),
 • výročná správa za rok 2020 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2019 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2018 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2017 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2016 ( tu ), + správa audítora ( tu ),
 • výročná správa za rok 2015 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2014 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2013 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2012 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2011 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2010 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2009 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2008 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2007 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2006 ( tu ),
 • výročná správa za rok 2005 ( tu ).