Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Pre záujemcov o pobyt v ReSocia, n.o.

V prípade záujmu o prijatie do nášho resocializačného zariadenia je potrebné vyplniť a doručiť nám dva formuláre:

  • žiadosť o prijatie do resocializačného strediska (stiahnuť)
  • odporúčanie odborného lekára / psychiatra (stiahnuť)

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle uvedenom nižšie.

Adresa zariadenia a adresa pre písomný kontakt:

  • ReSocia, n.o., 072 62 Petrovce 2, pošta Koromľa, okres Sobrance
  • telefón do kancelárie - 056-6593100
  • e-pošta -"kontakt @ resocia.sk" (použite e-adresu bez medzier)

Kontakty

Ing. Viliam Čičvák - riaditeľ ReSocia, n.o.

PhDr. Jana Treščáková - zodpovedná zástupkyňa za realizáciu opatrení podľa Zákona č. 355/2005 Z.z. o SPO a SK na základe rozhodnutia akreditačnej komisie MPSVaR a garant sociálnych služieb v ReSocia, n.o., kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Slavomír Gál - zástupca riaditeľa pre kontakt s klientmi a inštitúciami

Identifikačné údaje organizácie

  • Sídlo organizácie: ReSocia, n.o., 072 62 Petrovce 2
  • Informácie: http://www.resocia.sk
  • Číslo účtu: 2622770922/1100 Tatra banka, a.s. Košice
  • IČO: 35581727
  • DIČ: 2022082018

Predmet činnosti a kapacita zariadení ReSocia, n.o. (v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzky / kontaktné údaje):

1./ Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko Petrovce
072 62 Petrovce 2, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 - 659 3100

2./ Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko Rozhanovce
044 42 Rozhanovce, ulica SNP 2, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.@resocia.sk, telefón 0917 222 925

3./ Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko Ťahanovce
040 13 Ťahanovce, ulica Na Sihoti 20, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0917 222 925

4./ Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko Repejov
067 04 Repejov 19, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0907 611 098, 0911 384 745

5./ Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko Rožňava
048 01 Rožňava,  Námestie 1. Mája 1, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 058 - 443 1910, 0904 298 763

6./ Zariadenie podporovaného bývania Petrovce
072 62 Petrovce 1, zpbTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 - 659 3505

7./ Zariadenie podporovaného bývania Košice
040 02 Košice, Svätoplukova 28, zpbTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 055 - 728 7110

8./ Domov na polceste Sobrance
073 01 Sobrance, Tyršova 41, dnpc_sobrance@resocia.sk, telefón 056 - 659 3505

9./ Zariadenie opatrovateľskej  služby Remetské Hámre
072 41 Remetské Hámre 27, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón - 056 - 628 3465, 0949 262 698