Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Pre záujemcov o pobyt v ReSocia, n.o.

V prípade záujmu o prijatie do nášho resocializačného zariadenia je potrebné vyplniť a doručiť nám dva formuláre:

  • žiadosť o prijatie do resocializačného strediska (stiahnuť)
  • odporúčanie odborného lekára / psychiatra (stiahnuť)

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle uvedenom nižšie.

Adresa zariadenia a adresa pre písomný kontakt:

  • ReSocia, n.o., 072 62 Petrovce 2, pošta Koromľa, okres Sobrance
  • telefón do kancelárie - 056-6593100
  • e-pošta -"kontakt @ resocia.sk" (použite e-adresu bez medzier)

Kontakty

Ing. Viliam Čičvák - riaditeľ ReSocia, n.o.

PhDr. Jana Treščáková - zodpovedná zástupkyňa za realizáciu opatrení podľa Zákona č. 355/2005 Z.z. o SPO a SK na základe rozhodnutia akreditačnej komisie MPSVaR a garant sociálnych služieb v ReSocia, n.o., kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Slavomír Gál - zástupca riaditeľa pre kontakt s klientmi a inštitúciami

Identifikačné údaje organizácie

  • Sídlo organizácie: ReSocia, n.o., 072 62 Petrovce 2
  • Informácie: http://www.resocia.sk
  • Číslo účtu: 2622770922/1100 Tatra banka, a.s. Košice
  • IČO: 35581727
  • DIČ: 2022082018

Predmet činnosti a kapacita zariadení ReSocia, n.o. (v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzky / kapacita / pôsobnosť):

zariadenie

 

sídlo prevádzky

kontakt

pôsobnosť

Centrum pre deti a rodiny 1. a 2. skupina

 

Petrovce

Ing. Tomčo Tomáš
056 / 659 3100
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Centrum pre deti a rodiny

 

Ťahanovce - IV. fáza
Rozhanovce

Bc. Krištof Marcel
0911 480 892 (Ťahanovce)
055 - 728 7994 (Rozhanovce)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Centrum pre deti a rodiny

 

Repejov

Ing. Slavomír Gál
0911 384 745
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prešovský samosprávny kraj
Zák. č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Zariadenie podpor. bývania

 

Petrovce

Mgr. Peter Jacko
056 / 659 3505
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS

Zariadenie podpor. bývania

 

Košice

Mgr. Eva Danková
055 / 728 7110
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS

Centrum pre deti a rodiny

 

Rožňava

Ing. Slavomír Gál
0911 384 745
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Domov na pol ceste

 

 

Sobrance

Mgr. Peter Jacko
056 / 659 3505,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS

Zariadenie opatrovateľskej služby

 

Remetské Hámre

Mgr. Slávka Jakubíková
056 / 6283465, mobil: 0949 262 698
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS