Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo ReSocii, n.o. Zmluvou číslo 5926/2016 zo dňa 30. júna 2016

účelovú dotáciu 15.000 Eur z rozpočtovej kapitoly ministerstva za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva - obnova vnútorného vybavenia (postele a skrine).

Zmluvu o poskytnutí dotácie prikladáme v plnom znení tu - Zmluva.