Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výlet do Oborína

Po posledných pozitívnych ohlasoch na turistické výlety sme s našimi prijímateľmi sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania v Petrovciach naplánovali ďalší turistický výlet spoznať ďalšiu vyhľadávanú lokalitu a to Vodnú zážitkovú cestu vo vzdialenej dedine Oborín. 

Vybrali sme si teplý deň a v dobrej nálade sme nasadli do áut a vyrazili z nášho zariadenia. Nakoľko samotná zážitková cesta nemala náročné stúpanie výletu sa zúčastnil každý. Už pri vstupe sme cítili výraznú vlhkosť, čo príjemne potešilo v tento horúci deň. Videli sme toho veľa, či už rozsiahle močiare, bohatú faunu, ktorej sa široko-ďaleko nič nevyrovnalo, ale i samotnú vyhliadkovú vežu, ktorú naši prijímatelia využili na zvečnenie spomienok rôznymi spoločnými fotkami. Odvážnejší výletníci dokonca využili čiastočne nestabilný most, ktorý vháňal riadnu dávku adrenalínu. Po doplnení energie malým občerstvením sme vyrazili cestou naspäť, ktorá zbehla rýchlo. Tento deň nám ešte dlho ostane v spomienkach ako ďalší  deň, kedy sme celý strávili spolu a v dobrej nálade.