Našu neziskovú organizáciu dlhodobo podporuje štedrými darmi advokát JUDr. Štefan STRAKA z Košíc. JUDr. Straka svojimi darmi pomáha ReSocii skvalitňovať resocializačný program, čo v konečnom dôsledku vedie k lepším výsledkom pri opätovnom začleňovaní našich klientov do riadneho pracovného procesu a následne do bežného života.

Aj v tomto roku nám JUDr. Straka pomohol darom 2.000 Eur (darovacia zmluva). Tento dar je určený na nákup zdvíhacieho zariadenia - sedačkového výťahu pre zariadenie opatrovateľskej služby ReSocia, n.o. v Tatranskej Kotline (zmluva na dodávku zdvíhacieho zariadenia), ktoré plánujeme otvoriť od 1. januára 2016.

Za dlhodobú priazeň a dary ďakujeme!