Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Sociálna služba podľa §12 Zákona č. 448/2008 Z.z. - podporované bývanie

Forma sociálnej služby (§13 Zákona č. 448/2008 Z.z.): pobytová - ročná

Cieľová skupina fyzických osôb: zdravotne postihnutí občania

Miesto poskytovania sociálnej služby:

  • 072 62 Petrovce 1, okres Sobrance, kapacita: 13 osôb

Deň začatia poskytovania služby: 10.02.2012

Čas poskytovania sociálnej služby: doba neurčitá