×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov coop201503 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov coop201503 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

V tomto roku sme nadviazali na minuloročnú spoluprácu so Základnou školou s materskou školou v Havaji.

Na pozvanie riaditeľa školy Ing. Alexandra Paličku a triednej učiteľky žiakov 8. ročníka PaedDr. Anny Komišákovej sme dňa 5.3.2015 zavítali do priestorov školy a strávili tam príjemné dopoludnie. Naši klienti s ôsmakmi boli zapojení do rôznorodých činností (psychologických, hrových, tvorivých, športových). Prežili spoločne deň plný aktivít

Mnohí z klientov mali možnosť v podstate po prvýkrát od začatia resocializácie ísť do väčšej skupiny ľudí. Viacerí prichádzali do školy s neistotou a obavami, ako ich prijmú žiaci, ako sa na nich budú pozerať učitelia, či sa nestretnú s predsudkami a odsudzovaním. Počiatočné obavy veľmi rýchlo pominuli. Všetci boli prekvapení milým prístupom zo strany žiakov, ale aj riaditeľa, učiteľky a ostatných zamestnancov, otvorenou komunikáciou, uvoľnenou atmosférou a pripraveným programom. Nepociťovali žiadne bariéry. Správali sa k nim ako k normálnym ľuďom bez nálepky "závislý".

Rovnako pozitívne hodnotili tento deň aj ôsmaci.

http://www.zshavaj.sk/fotogaleria/index.php?dir=/2014-2015/52_Resocia

Vzhľadom na spokojnosť zo strany žiakov a vedenia školy a samozrejme aj z našej strany sme sa dohodli, že si podobnú akciu v najbližšej dobe zopakujeme a tentokrát u nás v Repejove. 

{gallery}coop201503{/gallery}