Za posledné roky sme si v našej neziskovej organizácii vybudovali zvyk stráviť kúsok leta v Slovenskom raji. Tento rok sme realizovali terénnu terapiu na Spiši v termíne 15. - 24. júl 2016 a zúčastnili sa jej klienti dvoch resocializačných stredísk (z pobočiek Petrovce a Rozhanovce).

Počnúc rozdelením klientov do jednotlivých turnusov až po konkrétne aktivity sa celkový výlet niesol v duchu odstraňovania bariér, ktoré si závislý človek vytvára voči sebe i okoliu, a ktoré mu bránia vystúpiť z umelo vytvorenej komfortnej zóny a dosahovať ďalšie životné ciele. Jedným z hlavných cieľov bolo poukázať na možnosť osobného rastu prameniaceho z interindividuálnych rozdielov a orientovať pozornosť na nové spôsoby získavania príjemných zážitkov.

Prínos terénnej terapie (príklady spätnej väzby/výroky klientov):

"Výlet ma obohatil o nový poznatok - keď chcem a prekonám sa, zvládnem aj ťažšiu túru. Opäť som pocítil voľnosť."

"Pripadal som si ako člen veľkej rodiny - prijatý."

"Mal som v hlave veľký chaos. Priznávam, že aj craving. Po dlhej dobe sa u mňa prebudili emócie. Odchádzal som dojatý."

"Tu, priamo v prírode, som sa cítil každý deň uvoľnene ... žiadny stres, tlaky zvonku ... len príjemné ticho."

"Pobyt na chate mi pomohol. Vnímal som upevňovanie vzťahov medzi klientmi a podporu jeden druhého. Načerpal som nové sily. Konečne sme sa cítili ako ĽUDIA a nie ako alkoholici či všeobecne závislí."