Dňa 20. októbra 2016 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice,

v spolupráci s resocializačným strediskom ReSocia n. o. Ťahanovce – IV. fáza, konala prednáška pre obvinených a odsúdených.

Pozvanie zrealizovať prednášku a besedu prijal vedúci resocializačného strediska Marcel Krištof spolu s bývalým klientom Dušanom. Po úvodnom privítaní riaditeľom ústavu plk. Mgr. Petrom Gerberym, ktorý zdôraznil dôležitosť práce s klientmi resocializačných stredísk pre ich plnohodnotný návrat do spoločenského života, nasledovali stretnutia hostí najprv so skupinou obvinených, neskôr repríza pre odsúdených.

Účinne pomôcť ľuďom, ktorí sa v dôsledku svojej závislosti a po ochrannej liečbe ocitli na okraji spoločnosti, nie je vôbec jednoduché. Absolvovanie ochrannej liečby je totiž len prvým krokom k úspešnému návratu. Bez pomoci by mnohí ďalšie fázy náročnej anabázy možno nezvládli. A práve podpora na tejto ceste je hlavným cieľom neziskovej organizácie ReSocia. Efektívne nastavený resocializačný program zostavený z niekoľkých fáz nasmeruje klientov k úplnej samostatnosti, svojpomoci, a predovšetkým k opätovnému získaniu pracovných návykov a zručností. A ako vedúci strediska pán Krištof zdôraznil, celý proces resocializácie prebieha úspešne len za predpokladu, že si klient uvedomí pravú príčinu svojich problémov - závislosť. Potvrdením jeho slov bol aj životný príbeh bývalého klienta Dušana, ktorý prišiel osobne prerozprávať o svojej závislosti od alkoholu, páde až na úplne dno a následnom ťažkom návrate späť do života, pri ktorom mu pomohla práve ReSocia n. o.

Spätné reakcie obvinených a odsúdených boli veľmi pozitívne. Prednáška bola podnetná nielen pre tých, ktorí skúsenosti s alkoholom, drogami či inými závislosťami už majú, ale aj pre ostatných, pretože bola dôvodom na zamyslenie sa nad svojím doterajším spôsobom existencie a formovaním nových reálnych životných vízií.

Článok je prevzatý zo stránky Zboru väzenskej a justičnej stráže, odkaz na pôvodný zdroj je tu.