Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Klienti ReSocia, n.o.  resocializačného strediska v Rozhanovciach sa prezentovali svojimi výrobkami na Katarínskom plese v Rozhanovciach.

Pletený kôš  zhotovila p. Iveta Č. a ako cena v tombole urobila radosť obyvateľovi obce Rozhanovce, ktorý za neho poďakoval a vyslovil obdiv šikovným rukám, ktoré ho vyrobili. Vďaka aj takejto prezentácii sa „lámu ľady“ v spoločnosti a táto sa stáva empatickejšia.