Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Vedenie ReSocia, n.o. upravuje niektoré oblasti práce svojich zamestnancov smernicami. Zamestnanci majú prostredníctvom webového sídla resocia.sk (po prihlásení sa zamestnanca svojím loginom) všetky Smernice v aktuálnom znení a tiež históriu zmien Smerníc.

 

Smernica pre vedúcich pobočiek:

  1. Smernica "vedúci pobočiek" z 04 / 2018 (smernica v pdf formáte)

 

Smernica upravujúca formu písomnej komunikácie organizácie s vonkajším prostredím - Hlavičkové papiere:

  1. Smernica "hlavičkový papier" z 04 / 2018 (smernica v pdf formáte)

 

Smernica upravujúca používanie služobných motorových vozidiel:

  1. Smernica "služobné motorové vozidlá" z 04 / 2018 (smernica v pdf formáte)

 

Smernica oboznamujúca zamestnancov s účelom kamerového monitorovacieho systému:

  1. Smernica "kamerový systém" z 04 / 2018 (smernica v pdf formáte)

 

 Smernica oboznamujúca zamestnancov so systémom zálohovania údajov používateľov elektorického informačného systému:

  1. Smernica "zálohovanie údajov používateľov" z 04 / 2018 (smernica v pdf formáte)