Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Kolektív zamestnancov našej neziskovej organizácie ReSocia bol Združením občanov postihnutých epilepsiou AURA poctený ďakovným listom.

Ďakovný list za pomoc ťažko zdravotne postihnutým odovzdal riaditeľovi neziskovej organizácii ReSocia viceprezident celoslovenského združenia AURA JUDr. Vladimír Kurcina.

ďakovný list môžete vidieť tu