Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Naša nezisková organizácia poskytuje svoje služby aj ľuďom, ktorí majú záujem o krátkodobý pobyt v našich zariadeniach na základe vlastného rozhodnutia.

Pre záujemcov o túto možnosť zverejňujeme cenník služieb počas pobytu v našich zariadeniach.

Cenník je v PDF forme - TU.