Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ReSocia, n.o. získala Osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Nezisková organizácia ReSocia je evidovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 05.11.2018 pod spisovou značkou NCRpo 2581/2018 (pozrieť dokument).

Notárska zápisnica bola napísaná dňa  05.11.2018 v notárskej kancelárii JUDr. Silvie PRŠEBICE, ul. Murgašova č. 3, Košice.

V prípade záujmu podporiť našu neziskovú organizáciu 2% z Vašej dane,

tu si môžete stiahnuť tlačivo (stiahnuť).