Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

Ďakovný list

 Vážený pán riaditeľ Ing. Viliam Čičvák,

 chceli by sme sa Vám veľmi pekne poďakovať za možnosť praxe vo Vašej neziskovej organizácií ReSocia, konkrétne v Zariadení podporovaného bývania na Svätoplukovej 28 v Košiciach.

Doba nie je ľahká a momentálne je o to viac ťažšia kvôli pandémií COVID-19, zamestnanci sú zaneprázdnení a vyťažení, a práve kvôli tomuto si možnosť psychologickej praxe o to viac vážime. Znamená pre nás, pre študentky jednoodborovej psychológie, veľmi veľa to, že môžeme praxovať, naberať skúseností a mať možnosť nahliadnuť do práce psychológa pod supervíziou PhDr. Jany Treščákovej, ktorá má viac ako 50 ročné pracovné skúseností, a ako psychologička v sociálnych službách má odpracovaných 10 rokov.

 Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme.

                                S pozdravom,
                                                     Bc. Diana Klesíková                                                                                                           

                                                      Bc. Zuzana Michalove