Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky a ReSocia, n.o. podpísali Memorandum, účelom ktorého je identifikácia príležitostí

pre úzku spoluprácu účastníkov Memoranda pri príprave a organizácii exkurzie v organizácii ReSocia, n.o. (uskutočnila sa v piatok 22.06.2018). Hlavným cieľom tejto spolupráce je zdieľať informácie, skúsenosti a dobrú prax sociálnej práce za účelom prípadného využitia na celoštátnej úrovni v ČR. (celý text Memoranda tu)