V piatok 27.1.2012 navštívila predsedníčka strany Národ a spravodlivosť - naša strana (NaS - ns) Anna Belousovová so sprievodom Košický kraj.

V rámci uskutočneného výjazdu sa oboznámila s prácou resocializačného zariadenia ReSocia, n.o. v obci.

Počas stretnutia so starostom obce a predsedom miestneho roľníckeho družstva sa zaujímala aj o problémy poľnohospodárstva v tomto regióne a prezentovala názor strany NaS, že východnému Slovensku by výrazne pomohlo vytvorenie 30 km bezvízového pásma na hranici s Ukrajinou. Toto opatrenie by pomohlo nielen ekonomickým vzťahom, ale aj napríklad rozvoju nevyužitých turistických oblastí ako sú Zemplánska šírava a Domaša.

NaS navrhuje, aby každý poberateľ sociálnej podpory z radov dlhodobo nezamestnaných občanov bol povinný pracovať na verejnoprospešných prácach - čistenie lesov, vodných tokov a miest.