Dňa 20. januára 2012 navštívila naše zariadenie ministerka spravodlivosti SR, pani JUDr. Lucia Žitňanská s riaditeľkou kancelárie JUDr. Janou Kvietinskou.

Pani ministerka sa živo zaujímala o chod zariadenia, pozrela si agrofarmu, zaujímala sa o formy, metódy práce s klientami a výsledky.