Kontakt:
072 62 Petrovce 2, okr. Sobrance, Košický kraj.

Tel. kontakt: 056/6593 100

Počet miest pre vykonávanie resocializačného programu: 2 skupiny po 15 spolu 30 miest

 

CDR RS Petrovce sídli v 2-ojpodlažnej budove bývalej materskej školy a bývalého sídla obecného úradu. Kapacita je 30 miest. Budova je rozdelená na ženskú a mužskú časť so samostatnými vstupmi a samostatnými sociálnymi/hygienickými zariadeniami (t.j. WC, sprchy). Pre 2 skupiny je v budove vyčlenených 8 izieb (troj a štvorlôžkové) nasledovne:

I. skupina: 3 štvorposteľové izby pre mužov a jedna trojposteľová pre ženy v ženskej časti,
II. skupina: 3 štvorposteľové izby pre mužov, jedna trojposteľová v ženskej časti pre ženy.

V budove na prízemí – v mužskej časti sú 3 pracovne (1 pre vedenie, 2 pre sociálnych pracovníkov a ďalších zamestnancov). Jedáleň je spoločná pre obe skupiny a je zároveň dočasne aj spoločenskou miestnosťou, spoločná je miestnosť na prípravu stravy, komora na suché potraviny, práčka, hygienické zariadenia zvlášť pre mužov, zvlášť pre personál. Na ženskom oddelení sú 2 trojlôžkové izby, 1 pracovňa (spoločná pre odborného garanta a psychológa ). Sú tu hygienické zariadenia pre ženy a personál. Na prízemí ženského oddelenia je kotolňa (drevo) a pivničné priestory. Vstup do všetkých miestností je samostatný, žiadne miestnosti nie sú prechodová, čím je zabezpečené súkromie a diskrétne prostredie. Obvyklá vybavenosť izieb: postele, skrine (ktoré si môžu zabezpečiť visiacim zámkom), nočné stolíky, poličky na stene, stôl, stoličky. Klienti si môžu doplniť vybavenosť izieb v závislosti od ich aktuálnych potrieb a možností (ak to nebráni napĺňaniu ich cieľov a úloh v rámci RP) – napr. TV, rádio atď. Izby si môžu „zútulniť“ (so súhlasom spolubývajúcich) obrazmi, plagátmi, kobercami, kvetmi atď. – aby sa cítili bezpečne a príjemne.

Z hľadiska bezpečnosti a udržania stabilizovaného stavu klientov v rámci diagnóz, aby bolo možné, v prípade potreby, podať prvú pomoc (napr. pri suicidálnych pokusoch, epileptických záchvatoch atď.) sa izby ani hygienické zariadenia nezamykajú. V prípade priepustky všetkých klientov z izby, môžu požiadať o jej uzamknutie.

V areály RS je priestor na relax – sedenie, ohnisko, záhrada na zeleninu, kvetinová záhrada, ovocné stromy a priestory pre dielne, ktoré ponúkajú možnosť zvyšovať svoje manuálne zručnosti a tvorivý potenciál pri rozličných činnostiach, napríklad práca s drevom, oprava pracovných nástrojov, či výroba darčekových predmetov, dekorácií, jednoduchých kusov nábytku, ktorými si môžu skrášľovať svoje prostredie. Klienti sa podľa záujmu zúčastňujú na prácach s hospodárskymi zvieratami na farme, ktorá je cca 150 m od RS.

RS je situované v krásnom a tichom prostredí, kde okolitá príroda, lesy, ponúkajú možnosti na turistické vychádzky, táborenie, hubárčenie, zber liečivých bylín či lesných plodov. Súčasťou areálu RS je záhrada so stromami, besiedka, kde sa klienti stretávajú, robia „opekačky“, varia guláš a pod. V Petrovciach možno využiť okolie obecného rybníka, obecné ihrisko na šport aj na „opekačky“. Relatívne blízko sa nachádza Zemplínska Šírava, Morské Oko, lom Beňatina, Vinianske jazero a iné. V spolupráci s obcou je v lete možnosť absolvovať výlet do termálnych kúpalísk v Maďarsku, v Sobranciach možnosť využiť kúpalisko. Priebežne sa podľa záujmu organizujú návštevy kina, ZOO a Botanická záhrada v Košiciach. Odborný tím zamestnancov CDR RS Petrovce je zložený z 2 sociálnych pracovníkov, asistentky a psychológa pre obe skupiny. RS vedie vedúci a v oboch skupinách sú k dispozícii ďalší zamestnanci na pozíciách asistent sociálnej práce,  zamestnanec pre nácvik pracovných zručností a zamestnanci do smien, keďže ide o celoročnú prevádzku. Činnosť a prevádzka CDR RS Petrovce sa riadi akreditovaným Resocializačným programom, ktorý je zverejnený na web stránke ReSocia, n.o. v sekcii Centrum pre deti a rodiny.